تاریخچه :

"دبیرخانه منطقه یازده" دانشگاه آزاد اسلامی شامل استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام به ریاست استاد فرهیخته دکتر بهمن یزدی صمدی و دبیری مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید داوود فهمی در آذرماه 1384 تشکیل گردید.

پس از آن، منطقه 11 دانشگاه به ریاست دکتر یزدی صمدی و دبیران دیگری چون دکتر سعید خردمندی، دکتر مسعود باغفلکی، دکتر نوذر قنبری و دکتر حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد جعفری در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامی در استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام تلاشهای شایان ذکری را به مرحله اجرا رساندند.

در خردادماه 1392 استان های ایلام و کردستان از منطقه 11 منفک و مناطق 21و 22 دانشگاه را تشکیل دادند.

در آذر ماه 1392 به منظور اجرای مصوبه جلسه شماره 721 مورخ 2/8/91 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نحوه اداره دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها، به صورت هیأت امنای استانی تغییر یافت و با ابلاغ نحوه فعالیت های هیأت های امنای استانی، کلیه مناطق دانشگاه منحل گردیدند، و دبیرخانه منطقه با نام "دبیرخانه هیأت امنای استان" ادامه فعالیت داد و در پی این تحولات، جناب آقای دکتر بهمن یزدی صمدی نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیأت های امنای استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام و جناب آقای دکتر نوذر قنبری به عنوان ریاست واحد کرمانشاه و دبیر هیأت امنای استان منصوب شدند. 

در اوخر سال 1392 دبیرخانه هیأت امناء استانی به "ستاد هماهنگی استان" تغییر نام یافت و جناب آقای دکتر سیروس محبی به عنوان معاون هماهنگی استان کرمانشاه منصوب گردیدند.

در خردادماه 1394 در راستای طرح تجمیع 2 دانشگاه و به منظور کاهش بروکراسی، چابک سازی سیستم، صرفه جویی در هزینه ها به استناد جلسه مورخ 6/3/94 هیأت امناء مرکزی دانشگاه ساختار و پست های سازمانی نمایندگان تام الاختیار و معاونان هماهنگی حذف و ستادهای هماهنگی منحل گردیدند، و "دبیرخانه هیأت امناء استان" با ساختاری جدید شروع به فعالیت نموده و دکتر سیروس محبی به عنوان رئیس این دبیرخانه زیر نظر دبیر هیأت امناء استان منصوب گردیدند.سپس در سال 1397 جناب اقای دکتر مسعود باغفلکی به عنوان رئیس دبیر خانه منصوب گردید.


 
 

پیوندها


بزرگترین دانشگاه حضوری جهان
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز هماهنگی امور استانها و هیأت های امنای استانی
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها)
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا
حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی
مجموعه کامل قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی
گردشگری مجازی استان کرمانشاه