تاریخچه :

"دبیرخانه منطقه یازده" دانشگاه آزاد اسلامی شامل استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام به ریاست استاد فرهیخته دکتر بهمن یزدی صمدی و دبیری مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید داوود فهمی در آذرماه 1384 تشکیل گردید.

پس از آن، منطقه 11 دانشگاه به ریاست دکتر یزدی صمدی و دبیران دیگری چون دکتر سعید خردمندی، دکتر مسعود باغفلکی، دکتر نوذر قنبری و دکتر حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد جعفری در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامی در استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام تلاشهای شایان ذکری را به مرحله اجرا رساندند.

در خردادماه 1392 استان های ایلام و کردستان از منطقه 11 منفک و مناطق 21و 22 دانشگاه را تشکیل دادند.

در آذر ماه 1392 به منظور اجرای مصوبه جلسه شماره 721 مورخ 2/8/91 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نحوه اداره دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها، به صورت هیأت امنای استانی تغییر یافت و با ابلاغ نحوه فعالیت های هیأت های امنای استانی، کلیه مناطق دانشگاه منحل گردیدند، و دبیرخانه منطقه با نام "دبیرخانه هیأت امنای استان" ادامه فعالیت داد و در پی این تحولات، جناب آقای دکتر بهمن یزدی صمدی نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیأت های امنای استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام و جناب آقای دکتر نوذر قنبری به عنوان ریاست واحد کرمانشاه و دبیر هیأت امنای استان منصوب شدند. 

در اوخر سال 1392 دبیرخانه هیأت امناء استانی به "ستاد هماهنگی استان" تغییر نام یافت و جناب آقای دکتر سیروس محبی به عنوان معاون هماهنگی استان کرمانشاه منصوب گردیدند.

در خردادماه 1394 در راستای طرح تجمیع 2 دانشگاه و به منظور کاهش بروکراسی، چابک سازی سیستم، صرفه جویی در هزینه ها به استناد جلسه مورخ 6/3/94 هیأت امناء مرکزی دانشگاه ساختار و پست های سازمانی نمایندگان تام الاختیار و معاونان هماهنگی حذف و ستادهای هماهنگی منحل گردیدند، و "دبیرخانه هیأت امناء استان" با ساختاری جدید شروع به فعالیت نموده و دکتر سیروس محبی به عنوان رئیس این دبیرخانه زیر نظر دبیر هیأت امناء استان منصوب گردیدند.


 
 

پیوندها


بزرگترین دانشگاه حضوری جهان
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز هماهنگی امور استانها و هیأت های امنای استانی
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها)
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا
حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی
مجموعه کامل قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی
گردشگری مجازی استان کرمانشاه